Rüyada ilahi söylemek veya ilahi dinlemek

Rüyada ilahi söylemek veya ilahi dinlemek, camide veya bir mevlit toplantısında ilahi söylemek, yakında bol nimete kavuşacağınıza ve Allahü Teâlâ (C.C.) Hazretlerinin dua kapısının size her zaman açık olduğuna tabir edilir.

Rüyada ilâhi dinlemek, ilerde size acı ve ızdırap verecek hâdiselerle karşılaşacağınıza tabir edilir.

İlahi nedir: Tanrı’ya özgü, tanrısal; “bu ne hal”, “ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildirir. Çok güzel, mükemmel. Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Tabire yorum yaz