Rüyada sarp yokuş çıkmak

Rüyada sarp yokuş çıkmak, hayırsız, sıkıntılı, tehlikeli şeylere, kendilerinden mal ve cani hakkında emniyet edilmez arkadaş ve ortağa tabir edilir. Bazen de sarp yokuş çıkmak, kaim kafalı bir kadına veya gönül okşamak suretiyle yola getirilen zorba adama yorumlanır.

Rüyada sarp bir yokuşa çıkmaya zorlanmak, dünya ve ahret için çalışmaya ve gayrete tabir edilir.

Rüyada sarp yokuştan inmek, bütün bunlardan selamete ermeye tabir edilir.

Rüyada sarp yokuşun zirvesinden düşmek, o kimsenin kadir ve şanının düşmesine veya iyi olan durumunu kaybetmesine yahut dininden dönmesine ya da önceki haline dönmesine tabir edilir.

Sarp yokuş nedir: Dik, çıkılması ve geçilmesi güç yol, yalman.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

sarp-yokus

Rüyada sarp yokuş çıkmak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status