Rüyada mısır görmek

Rüyada mısır görmek, işlerinizdeki durgunluk sona ereceğine, iş yaşamınızda hareketli bir döneme gireceğinize tabir edilir. Bazen de mısır görmek, yoksulluğa ve sefalete düşmek üzere bulunduğunuza tabir edilir.

Rüyada kaynatılmış veya kızartılmış sütlü mısır görmek, bir mide rahatsızlığına tutulacağınıza tabir edilir.

Rüyada mısır ekmeği görmek, giriştiğiniz işlerden hep zararla çıkacağınıza tabir edilir.

Rüyada mısır yemek, mısır tarlası görmek, genç bir erkek için yapı işlerindeki başarısına, daha tecrübeli bir yaşta ise zor olmasına rağmen yaptığı işin sonunda kazanca, genç bekâr kadın için çok dedikodulu bir evliliğe, iş kadını için beklenmedik bir yerden gelecek paraya tabir edilir.

Rüyada mısır toplamak, işlerinizin düzeleceğini, elinize para geçeceğine, şansın, paraya ve mutluluğa tabir edilir.

Rüyada insanların mısır topladığını görmek, bir arkadaşınızın elde edeceği başarıya sevineceğinize tabir edilir.

Mısır nedir: Familyası: Buğdaygiller (Gramineae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu, bilhassa Karadeniz bölgesinde yetişir. Haziran-ağustos ayları arasında çiçekler açan, 1-2 m yüksekliğinde, bir yıllık, tek evcikli bir kültür ve tahıl bitkisi. Gövdeleri sert ve diktir. Yaprakları sapsız, geniş, uzun, üst yüzü tüylü, alt yüzü tüysüz olup, tabanı ile bir kın halinde gövdeyi sarar. Erkek çiçekler gövdenin ucunda salkım şeklinde dizilmiş başakçıklarda toplanırlar. Çiçekler kavuz adı verilen yaprakçıklarla örtülür. Dişi çiçekler, gövdenin alt ve orta kısımlarındaki yaprakların koltuğundan çıkan ve taşıyıcı yaprakçıklarla örtülü olan, kalınlaşmış, çomak şeklinde bir eksen üzerinde toplanmışlardır. Meyve, yani mısır taneleri, açık veya koyu sarı, esmer veya kırmızımtrak renklerdedir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

misir

Rüyada mısır görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status