Rüyada Mikail (a.s.) görmek

Rüyada Mikail (a.s.) görmek, rızkınızın ve malınızın günden güne artacağına tabir edilir. Rüyada dört büyük melekten Mikail (a.s.) görmek, kişiye itibar kazandıracak hayırlı iş ve gayrete, hayırlı mala, kerem ve iyilik ehli olmaya tabir edilir. Bazen de rüyada Mikail (A.S.)i görmek, muttaki kimse için dünya ve ahrette maksadına nail olmaya tabir edilir.

Rüyada Mikail (A.S.)i şehirde veya köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağar ve onların rızık ve yiyeceklerinin bollaşıp ve ucuzlaşacağına tabir edilir.

Rüyada Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konuşsa veya ona bir şey vermesi, sevince erişmeye ve Cennete girmeye tabir edilir.

Rüyada Mikail (A.S.)in suretine girdiğini görmek, mala, ucuzluk ve bolluğa erişir ve onun gidişat ve yolunun güzelleşeceğine tabir edilir.

Mikalil (A.S.) kimdir: Dört büyük melekten biri. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, refah ve huzûr getirmek ve her maddeyi hareket ettirmekle görevli melektir. Mikail doğa olaylarını düzenler.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

Rüyada Mikail (a.s.) görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status