Rüyada meyve görmek

Rüyada meyve görmek, çocuklara, aile bireylerine, emlake, hastalıklardan şifa bulmaya, sevinç ve neşeye, yararlı işlere, ilme, nakit paraya tabir edilir. Rüyada mevsiminde meyve görmek iyiye tabir edilir, mevsimi dışında meyve görmek ise, hafif keder ve sıkıntıya tabir edilir.

Rüyada meyve yemek, özellikle elma yemek pek de iyi bir rüya olarak tabir edilmez.

Rüyada ağaçlardan yeni koparılmış meyve görmek, çok hassas bir kalbe malik bulunduğunuza, devamlı olarak aşk ve his âlemlerinde yaşayarak hayatta esaslı bir iş sahibi olamayacağınıza ve para kazanamayacağınıza tabir edilir..

Rüyada türü bilinmeyen meyve görmek, yetiştiği ülkeye ve oradaki işe tabir edilir.

Rüyada ağaçtan, kendi meyvesi olmayan meyveyi toplamak mesela armut ağacından elma toplamak, helal olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen bir iş yapmaya tabir edilir.

Rüyada ağacın kökünden meyve toplamak, saygın ve hürmet edilmeye değer bir kimseye düşmanlık yapmaya tabir edilir.

Rüyada ağaçtan çeşitli meyveler toplamak, makam ve derecelere, birçok ilmi müştereken öğrenmeye tabir edilir.

Rüyada meyve ağacı görmek, herkes için iyi bir iş yapacağını, bu sayede servet ve itibarının yükseleceğine tabir edilir.

Rüyada taze ve yaş meyve görmek, din kuvvetiyle ve mal çokluğa ile tabir edilir.

Rüyada çekirdekli meyve görmek, kendisinde şüphe yahut kefalet bulunan veya zekâtı çıkmamış az bir rızka, çekirdeksiz meyve ise işlerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka tabir edilir.

Meyve nedir: Çiçeğin dişi organının, döllenme sonucunda farklılaşıp, yumurtalığın gelişmesiyle meydana gelen ve tohumları taşıyan organ. Olgunlaşma esnasında çiçeğin ovaryumundan başka, diğer kısımları genellikle dökülür ve ovaryum olgunlaşarak meyveyi teşkil eder. Ovaryumu meydana getiren karpeller (meyve yaprağı), meyve kabuğu (perikarp) haline ve ovaryum içindeki tohum taslakları da tohum haline döner. Döllenme meydana gelmeden meyve teşekkülüne partenokarpi, böyle meyvelere de partenokarp meyve denilir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

meyve

Rüyada meyve görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status