Rüyada madalya almak

Rüyada madalya almak, madalya kazanmak, işlerinizde küçük bir ilerlemeye işaret eder. Rüyada harp madalyası ile ödüllendirildiğinizi görmek, çok şerefli bir işin başına getirileceğinize işaret eder.

Rüyada başkasının madalya almış veya takmış olduğunuzu görmek, dostlarınızın sevinçli bir sürpriziyle karşılaşacağınıza işaret eder.

Başka bir tabire göre de, rüyada madalya ile ödüllendirilmek, kabiliyetlerinizin nihayet mükâfatlandırılacağına ve kendi meslek sahanızda en yüksek mevkie gelmeniz için size teklif yapılacağına işaret eder.

Rüyada kendinizi başkasına madalya takarken görmek, tanımadığınız birinin size hizmette bulunacağına işaret eder.

Madalya sözlük anlamı: Muharebelerde üstün başarı gösterenlere, önemli bir olay veya yarışma sonunda derece alanlara verilen madeni nişan. Madalya basımı, tarihin çok öncesine dayanır. Abbasiler (749-1517) zamanında, önem arz eden bazı hadiseler sebebi ile “atiye dinarı” denilen madalya basıldı. Abbasi halifelerinden Muktedir’in bastırdığı madalya, Berlin Müzesinde bulunmaktadır. Büveyhoğulları’ndan İzzüdevle Bahtiyar tarafından basılan 36 mm çapında 18,30 gram ağırlığındaki bir altın madalya, İstanbul Arkeoloji müzesinde mevcuttur. Bu madalya, 976 senesinde Halife Tayi’nin, İzzüddevle Bahtiyar’ın kızıyla evlenmesi sebebiyle, hatıra olarak bastırıldı ve mahdut zevata verildi. Anadolu Selçuklularından İkinci Keyhüsrev de, 1245 senesinde 41 mm çapında ve 134,25 gr ağırlığında bir atiye dinarı bastırdı. Osmanlı Devletinde de, ilk defa 1730 senesinde Ferrahi denilen altın madalya basıldı. Üçüncü Osman Han zamanında basılan Sikke-i Cedid madalyası da altındandı.

Rüyada madalya almak ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status