Rüyada geyik görmek

Rüyada geyik görmek, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye yorumlanır. Rüyada dişi geyik görmek, eğer geyiğin yavruları da beraberse, ailece büyük bir sevince ve saadete kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyada geyik avlamak, iş hayatınızda başarısızlıklara uğrayacağınıza ve bir hastalığa tutulmanız ihtimali bulunduğuna işarettir.

Rüyada geyik eti yemek, elinize para ve mal geçeceğine, bir alageyik görmek, akılsız birinin sözlerine uyarak yanlış yollara sapacağınıza yorumlanır.

Rüyada geyik tutup evine getirdiğini görmek, evine kötülük getirecek birisini soktuğuna yorumlanır.

Rüyada geyik eti yemek, çok malla tabir edilir.

Rüyada geyik yavrusunu avlamak, o kimse bir rızka erişir. Yahut bekârsa evlenir veya bili çocuğu olur ya da borçlusuna galip geleceğine yorumlanır.

Rüyada geyik almak, mirasa kavuşur ve çok hayra erişir. Eğer annesi bir çocuk bekliyorsa, erkek bir çocuk doğurur. Geyiği kendi evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendireceğine tabir edilir.

Rüyada geyik derisi yüzmek, terbiyeli bir kadına fenalık edeceğine yorumlanır.

Geyik nedir: Geviş getiren toynaklı memeliler sınıfından dallı boynuzları bulunan çevik ve zarif bir hayvandır. Genellikle erkekler boynuzludur ve her sene eskiler atılarak yeni boynuzlar çıkar. Yaşları boynuzlarının dallarıyla tespit edilir. Ömrü yaklaşık 30 yıl kadardır. Çok türü vardır. Kızıl, Ren, Karibu, Ala, Benekli, Muncak, Karaca, Misk, Mus, Kanada, Virginia, Çin, Havlıyan, Bataklık geyiği en meşhurlarıdır. Geyikgiller (Cervidae) ailesi türlerine verilen genel ad. Çiftparmaklılar (Artiodactyla) takımından geviş getiren toynaklı memelilerdir. Ayakları dörder parmaklıdır. Safra kesesi bulunmaz. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayan ince bacaklı, kısa kuyruklu bir hayvandır. Dişisine Maral denir.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

geyik

Rüyada geyik görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status