Rüyada el görmek

Rüyada el görmek, iyiliği, kuvveti ve güvene işaret eder. El, çocuğa, erkek kardeşe, mala, hanıma, ortak ve dosta işarettir.

Rüyada el büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir. Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir.

Rüyada sağ el görmek, rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malıdır. Rüyada sol el görmek ise sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkânın katlanarak artmasına yorumlanır.

Rüyada sağ eliyle birisini tuttuğunu görmek, sonra elini sol tarafına gönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete işarettir.

Rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görsmek, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimseyi kaybedeceğine işaret eder.

Rüyada sağ elinin çolak olduğunu görmek, geçiminin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesine işarettir.

Rüyada sağ elinin kesildiğini görmek, yalan yere yemin edeceğine, başka bir tabire göre, isleri bozularak rızkı daralır yahut akrabasına iyilik etmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu görmek, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret edeceğine işarettir.

Rüyada sol elinin kesildiğini görmek, akrabasına yârdim eder ve eşinden hayır göreceğine işarettir.

Rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmek, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna yorumlanır.

Rüyada elinin uzun olduğunu görmek, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halk’a galip geldiğine yorumlanır.

Rüyada iki elinden birinin kısaldığını görmek, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına işarettir.

Rüyada elinden ateş çıktığını görmek, öğrenci ise, ilimde sultan olur ve düzgün konuşur. Tüccar ise, ticaretinde kuvvetli olacağına işaret eder.

Rüyada elinden su çıktığını görmek, mala kavuşacağına iaşrettir.

Rüyada elleriyle bir şeyler alıp verdiğini görmek, kimse için de salih amel işlemesine işarettir.

Rüyada elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evlattan hâsıl olacak menfaate, Kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye yorumlanır.

Rüyada el kesildiği halde acı çekmemek, birine âşık olmaya, İki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya, Bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya işaret eder.

Rüyada elin diğerinden beyaz olması, sıkıntıdan kurtulmaya iaşret eder.

Rüyada el yıkamak, iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya işaret eder.

Rüyada ellerin çatlaması, zengin için sadaka ve zekâtta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye yorumlanır.

Rüyada elini diğerinin içine koymak, düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine işarettir.

Rüyada el titremesi, uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye işarettir.

Rüyada elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya yorumlanır.

Rüyada ellerinin yumulduğunu görmek, cimri olacağınıza iaşrettir.

Rüyada el üzerinde yürüdüğünü görmek, elleriyle geçimi için çalışacağına iaşrettir.

Rüyada sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine yorumlanır.

Rüyada kendi elinde başka birisinin eli olduğunu görmek, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine yorumlanır.

Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini görmek, pişman olacağı bir iş yapacağına yorumlanır.

Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu görmek, mal elde edeceğine iaşrettir.

Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu görmek, malca fakir olduğunu veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına iaşrettir.

Rüyada ellerinin taş olduğunu görmek, işinizin güçleşeceğine yorumlanır.

Rüyada çok elin olduğunu görmek, haris, tamahkâr ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanmasına yorumlanır.

El nedir: Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü; aracı, vasıta. Kimi nesne ve araçların tutmaya, iş yaptırmaya yarayan bölümü; (ıyelik ekleriyle ya da kimi deyimlerde) ıyelik, mülkiyet. Elde taşınabilen ya da elle çalıştırılabilen; kez, defa.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya yorumu rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

el

Rüyada el görmek ile ilgili diğer rüyalar

Rüyanı Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status