Rüyada bilet görmek

Rüyada bilet görmek, çekinerek çıkacağınız yolculuktan rahat bir şekilde döneceğinize yorumlanır. Bazen de bilet görmek, üzüntüyü bırakarak alabildiğine eğleneceğinize tabir edilir.

Rüyada piyango bileti almak, bir devlet dairesinden bir haber beklediğine yorumlanır.

Rüyada vapur, tren, uçak bileti almak, bir hastalığa yakalanacağınıza fakat bu hastalığın uzun süre devam etmeyip iyileşeceğine yorumlanır.

Rüyada yolda yürürken bilet bulmak, bir mirasa konacağına yorumlanır.

RÜyada sinema veya tiyatro bileti almak, eşi veya sevgilisi ile arasının açılacağına tabir edilir.

Bilet nedir: Parayla alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, kamu yararına çalışan ulaşım araçlarına binme ya da bir talih oyununa katılma olanağını veren belge.

Bu sitede yer alan tabirler, çeşitli eski kaynaklardan yararlanılarak eklenmiştir. Görmüş olduğunuz rüyayı bir bütün olarak ele alıp ona göre yorumlamanız gerekmektedir. Parça parça hatırladığınız rüyalardaki nesneleri ve eylemleri teker teker ele alıp ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Bunun için sitemizdeki arama bölümünü kullanarak arama yapabilirsiniz.

Rüya tabirleri, rüya da gördüğünüz nesnelerin ve eylemlerin anlamlarının saptanmasıdır. Bu çalışma psikanalizle ve çeşitli mistik ve ezoterik ekollerle aynı anlamı taşımazlar veya aynı şekilde yapılmamaktadırlar. Birçok eski kültürde rüya görme doğaüstü bir iletişim veya ilahî bir müdahale olarak kabul edilmiş olduğundan, rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Eski Yunanlılar inşa ettikleri Asklepion denilen tapınak veya sağlık sitelerinde rüyaların yorumlanmasını da içeren çeşitli psikolojik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bazı kızılderili kabilelerinde olgunlaşma ayinlerinde kişi bir rehber rüya görene dek oruç tutmak ve dua etmek zorunda bırakılırdı. Günümüzde de çeşitli psikoloji ekolleri rüyaların anlamlarına ilişkin çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Rüya yorumu 19. yy.’ın sonlarından itibaren psikoanalizin bir parçası olmuştur.

bilet

Tabire yorum yaz